Feanstore

Afrekenen

Ticketing

Afrekenen

Pers

Interviewverzoeken

Interviewverzoeken voor bestuursleden, trainers, speelsters of vrijwilligers van sc Heerenveen Vrouwen worden gecoördineerd door de afdeling Marketing & Communicatie. Een interviewverzoek dient uitsluitend per e-mail te worden aangevraagd. In dit wordt u verzocht te vermelden ten behoeve van welk medium het interview bestemd is en wat de insteek van het interview zal zijn. Tevens wordt het zeer op prijs gesteld dat de deadline van het interview wordt aangegeven.
In het geval van printmedia ontleent de afdeling Marketing & Communicatie zichzelf het recht om de tekst voor publicatie in te zien en bij feitelijke onjuistheden in overleg met de desbetreffende journalist eventuele wijzigingen door te voeren. De afdeling Marketing & Communicatie moet door de journalist in staat worden gesteld om over een redelijke termijn te beschikken voor het inzien van het artikel.

Interviewverzoeken kunnen worden ingediend door te mailen naar: sharinda@sc-heerenveenvrouwen.nl, t.a.v. Sharinda Smelt.

Wedstrijdaccreditatie

Een wedstrijdaccreditatie kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar sharinda@sc-heerenveenvrouwen.nl (t.a.v. Sharinda Smelt) met daarin vermelding van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en naam van het medium.
Aanvragen moeten uiterlijk 2 werkdagen voor de wedstrijddag binnen zijn.