greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl
greensport.nl

greensport.nl

Waarom willen jullie onze sponsor zijn?
Zoals eerder gememoreerd, wij van Greensport.nl zien de vrouwen van sc Heerenveen al jaren als de Sleeping Giant, de mogelijkheden in het vrouwenvoetbal zijn legio en wij zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de vrouwen van sc Heerenveen

Wanneer bel je met Greensport.nl?
Voor een ieder die op zoek is naar een duurzame partner op het gebied van sport,- en bedrijfskleding, textiel producties en relatiegeschenken.

Onze kernwaarden/beloften zijn:
Innovatief & duurzaam. Bergen van tienduizenden tonnen afgedankte kleding liggen in de Chileense woestijn. En dat weggooien moet stoppen, vindt Greensport.nl. Greensport.nl wil het anders doen want ook met sport,- en bedrijfskleding kun je prima duurzaam omgaan.

Aan sportclubs die nieuwe kleding kopen bij Greensport.nl wordt een innovatief recyclingsysteem aangeboden. Greensport.nl gaat de clubs iets nieuws aanbieden. Na aanschaf van sporttenues biedt Greensport.nl aan om sportkleding na vier jaar weer in te zamelen om er iets anders van te laten maken. De houdbaarheid van sportkleding hangt af van diverse factoren: shirts kunnen versleten zijn maar ook kunnen shirts door wijziging van shirtsponsors verouderd zijn. “Wij zorgen voor recycling, dat heeft de toekomst. Het weggooien van sportkleding moet echt stoppen.”

Terug naar overzicht