Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt!

Vertrouwenspersoon omgang en integriteit

Sporten in een veilige omgeving.

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Hieronder verstaan we een omgeving zonder pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten of interne criminaliteit. Wanneer iemand zich onveilig voelt kan dit veel emoties en vragen oproepen. Ook bij mensen die niet direct slachtoffer zijn, maar getuige zijn. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk, daarom kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten; de vertrouwenspersoon.

Waarom een vertrouwenspersoon?

sc Heerenveen Vrouwen wil een stichting zijn waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. De vertrouwenspersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de KNVB) bij een incident binnen de Stichting. De aanstelling van de vertrouwenspersoon is een aanvulling op de gedragscode.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenspersoon volgt een geaccrediteerde opleiding. Diverse organisaties bieden deze opleiding aan. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt alleen de eerste opvang en heeft een kortdurend contact.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Alleen het luchten van je hart kan soms al bevrijdend werken. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets zonder eerst met jou te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, en zo ja van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwenspersoon van sc Heerenveen Vrouwen ?

Wij hebben gekozen voor een externe vertrouwenspersoon die ook de eerste opvang doet. Milan Grijmans is jurist, mediator en gecertificeerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de LVV. Wil je iets met Milan bespreken? Bel of mail naar 06 305 344 41 of milan@grijmans.com. Je mag ook de vertrouwenscontactpersoon benaderen van de KNVB.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

Alle overige zaken waarmee je binnen de vereniging te maken krijgt, horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld onvrede over de trainer, leider of scheidsrechter, of een onderlinge ruzie. Maar ook zaken als de indeling van de teams en het functioneren van commissies en het bestuur. In die situaties kun je terecht bij jouw teammanager, de trainer, jeugdcoördinator of het bestuur. Ook dan zal er zorgvuldig met een melding worden omgegaan door die persoon waar jij jouw klacht meldt.